Tietosuojakäytäntö Laulamisen ABC -mobiilisovellukseen

Tietoja käsittelee ja käyttää
Nimi: Hanne Kivioja

Postinumero: 40630
Postitoimipaikka: Jyväskylä
Sähköpostiosoite: laulamisen.abc (a) gmail.comTietojen käyttötarkoitus

Asiakkaasta ei kerätä henkilökohtaisia tietoja eikä laitetietoja. Sovellus on laulutekniikan itseopiskeluun tieto- ja harjoittelupaketti eikä se vaadi mitään käyttäjätietojen keräämistä.


Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaasta ei kerätä mitään tietoja.


Asiakkaalta kerättävät tiedot
Asiakkaasta ei kerätä mitään tietoja.


Tietojen säilytysaika
Asiakkaasta ei kerätä mitään tietoja.


Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaasta ei kerätä mitään tietoja.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei kerätä, joten ei myöskään luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


Mainokset
Sovellus ei sisällä mainoksia.


Kohderyhmä
Laulamisen ABC soveltuu kaikille äänenkäytöstä kiinnostuneille iästä ja sukupuolesta riippumatta.


Evästeiden (cookies) käyttö

Sovelluksesta voi siirtyä Internetsivuille www.hannekivioja.com, Instagramiin, Facebookiin ja Vello-ajanvarauskalenteriin. Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.


Tietojen suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 


Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.


Tietoja antaneen oikeudet
Tiedot antaneella on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Tietoja antaneen on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Tietoja antaneen on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Tietoja antaneen on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Laulamisen ABC -mobiilisovellukseen ei liity mitään suoramarkkinointia, uutiskirjeitä tms. yhteydenottoja ylläpitäjältä.