Musiikkialan koulutus


Kainuun ammattiopiston konservatorio, muusikko

Opiskelin Kajaanissa muusikoksi v. 2016 - 2018. Pääaineenani oli pop/jazz-laulu ja opettajinani toimivat Antti Annola (Estill) ja Sanna Kilpeläinen. Sivuaineenani oli piano ja opettajanani toimi Antti Karkola.

Kainuun ammattiopiston konservatoriossa opintojen taustalla on pitkälti ajatus yrittäjyydestä. Perustimme NY-yrityksen, jonka kautta tutustuimme käytännön työelämään, käytännössä siis keikkailimme ja hoidimme itse yrityksemme kirjanpidon, laskutuksen ja dokumentit mm. tilinpäätöksen. Minä toimin yrityksemme toimitusjohtajana lukuvuonna 2016 - 2017 ja markkinointipäällikkönä lukuvuonna 2017 - 2018.

Opintojen aikana sain kunnian olla mukana lukuisissa workshopeissa, ulkomaan projektissa ja opiskelijakavereiden loppututkinnoissa. Lisäksi yksi opintojen huippuhetkistä oli Kainuun ammattiopiston konservatorion 15-vuotisjuhlakonsertti, jossa olin mukana useassa kokoonpanossa: taustakuoroissa useille esiintyjille, mm. skotlantilaiselle Riley -artistille sekä yhtenä stemma/leadlaulajana Queen- ja Hey Hey, My My -tribuuteissa.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu, musiikkipedagogi

Aloitin opinnot JAMKilla musiikkipedagogiikan koulutusohjelmassa syksyllä 2018. Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana olin suorittanut kaikki yleiset opinnot, pop/jazzlaulun ja musiikin perusteiden didaktiikkaa, vapaa säestyksen opintojakson, workshopeja, musiikin kuuntelun, lukemisen ja kirjoittamisen opintojaksoja, musiikkialan yrittäjyys -opintoja jne. Nyt kolmannen opiskeluvuoden jälkeen olen suorittanut edellä mainittujen lisäksi pedagogiset opinnot loppuun. Neljännen vuoden syyslukukaudelle minulle jää tehtäväksi pop/jazz-laulun B-tutkintokonsertti.

Ensimmäisenä vuotenani laulunopettajani oli Jenna-Mari Bågeberg. Toisena vuotenani opettajakseni vaihtui Kaija Kivioja, joka opetti minulle myös pop/jazzlaulun didaktiikkaa. Kaija on laulunopettajani loppuopintojen ajan.

Opetin JAMKin Harjoitusmusiikkiopiston puitteissa pop/jazzlaulua yksityisoppilaille ja pienryhmässä sekä musiikin perusteita lukuvuonna 2019 - 2020. Lukuvuotena 2020 - 2021 opetin yksityisoppilaita Harjoitusmusiikkiopistossa, yksityisessä musiikkikoulussa ja kevytyrittäjänä.

Alkuperäinen suunnitelmani tehdä pop/jazz-laulusta C-tutkinto toukokuussa 2020 siirtyi lokakuulle koronapandemian takia. C-konserttini tallenne löytyy täältä.  B-tutkinnon teen tosiaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Opinnäytetyöni käsittelee valmentamista laulunopetuksen keinona. Valmentava esimiestyö on tullut minulle tutuksi aiemmassa työelämässä ja omien kokemuksieni ansiosta näen valmentamisen äärimmäisen hyvänä opettamisen muotona. Opinnäytetyöni löytyy Theseuksesta syyskuun 2021 aikana nimellä "Vocal coachista todellinen valmentaja. Pop/jazz-laulunopettaja toisen asteen oppilaitoksessa."

Nämä verkkosivut toimivat samalla musiikkipedagogiopintojeni portfoliona, jossa ilmaisen omaa osaamistani.

Muusikon työhön liittyvä koulutus ja opinnot


Jyväskylän ammattikorkeakoulu
musiikkipedagogi, pop/jazzlaulu 20.8.2018 -
opettajana Jenna-Mari Bågeberg (1. lukuvuosi) ja Kaija Kivioja (2. ja 3. lukuvuosi)


Huiluäänet haltuun -workshop: Äänikorjaamo, Emmi Pakkanen 2021


Ääniefektit ammattilaisille: Pop & Jazz Open, Mari Multanen 2021


CVT: Efektien käyttö workshop (Raija Silfverberg) 2020

Estill: Notkeutta ääneen workshop (Antti Annola ja Jaana Turunen) 2020

CVT: Kolmen päivän peruskurssi (Sini Spoof) 2019


Bassonsoiton opintoja 2019 -
opettajana Väinö Liinamaa


Kitaransoiton opintoja 2019 -
opettajana Tomi Mäkisuvio ja Sami Finkbeiner


Kajaanin ammattiopiston konservatorio
 muusikko, pop/jazzlaulu 10.08.2016 - 1.6.2018
opettajina Antti Annola ja Sanna Kilpeläinen


Estill: Peruskurssin sisältöä (Antti Annola) 2016
ja erillisenä kurssinaan Belting (Antti Annola ja Juha Eerola) 2017


Kajaanin ammattikorkeakoulu liiketalous, 
markkinoinnin erikoistumisopinnot 30.08.2007 - 18.12.2009


Kajaanin Lyseon lukio, ylioppilas 01.06.2002


Kajaanin musiikkiopisto: saksofonin soiton perusteet
opettajana Riikka Pieviläinen 2016 - 2017


Kajaanin musiikkiopisto, klassisen laulun opintoja
opettajana Pirjo Niemi 2000 - 2002


Kajaanin musiikkiopisto, kitaransoiton opintoja
opettajana Markku Huttunen 1997 - 1998