Mistä biisit rakentuvat?


Mistä biisit rakentuvat?

Ennen kuin hyppäämme konkreettiseen biisintekemiseen, haluan antaa sinulle käsityksen siitä, mistä biisit rakentuvat. Mitä konkreettisempi käsitys meillä on biisinteon osa-alueista, sitä helpompi meidän on joko aloittaa tekemään ensimmäistä omaa kappalettamme, tai jatkaa keskeneräistä pöytälaatikkobiisiä.

Biisinteon osa-alueet voidaan jakaa monella eri tavalla. Itse näen kokonaisuuden neljässä eri osa-alueessa: harmonia (eli soinnut), melodia, rakenne ja teksti. Vaikka rytmiikka ei näy kuviossa, se on tärkeä osa näitä kaikkia esillä olevia osa-alueita. Se on mielestäni jopa yksi vaikuttavimmista asioista biisinteossa. Näen sen itse osana kokonaisuutta, joka kulkee kaikkien näiden neljän teeman sisällä.


Tämä työkalupakki kattaa juuri nämä teemat.


Biisi-idea on kaiken keskiössä

Kuten kuvasta huomaat, kaiken keskiössä on idea. Se voi olla mikä tahansa ajatus, sana, tunne, sointukierto tms. Idea on se kimmoke, joka ruokkii ideoita valmiiseen kappaleeseen asti. Se voi olla inspiraation tuoma aihe tai täysin tietoisesti ja taktisesti valittu teema.

Biisi-ideaa lähdetään työstämään soinnuilla, melodialla ja tekstillä. Kappaleen rakenteen suunnittelu auttaa meitä kasvattamaan intensiteettiä ja tunnelmaa sekä tiedostamaan, missä vaiheessa biisintekoa ollaan.

Oletko valmis? Lähdetään tekemään uutta biisiä! Ensimmäinen teema on biisi-idean keksiminen.